Členské HKF a SHS JAMES

            9.1.2018

Členstvo v Horolezeckom oddiele HK Filozof nie je len o výhodách a pôžitkoch, oddiel funguje vtedy, keď sa členovia podieľajú na fungovaní oddielu, pretože len vtedy môžu mať všetci z oddielu úžitok.

Našou snahou je zefektívniť postup administrácie a postupne aktualizovať kontaktné údaje. Úhrada je možná len platbou na účet, v prípade špecifických požiadaviek a nejasností  kontaktujte Igi Marksa. Číslo účtu v tvare IBAN obdržíš e-mailom. Všetko sa hradí na jeden účet.

___________________________________________________________________________

Výška členských príspevkov na rok 2018:

 Horolezecký oddiel HK Filozof

 • dospelí:                                   10 EUR
 • študenti:                                 5 EUR
 • starobní dôchodcovia:      5 EUR                            

 

SHS JAMES (členovia registrovaní cez kluby)

 • Deti a dôchodcovia:                        5 EUR                                                                                                                           (deti do 15 rokov, t. j. ročník 2003 a neskôr; ženy, t. j. ročník narodenia 1963 a skôr;  muži, t. j. ročník narodenia 1958 a skôr)
 • Mládež od 16 do 18 rokov:            10 EUR (ročníky 2000 až 2002)
 • Dospelí nad 18 rokov:                    25 EUR

 

 • Registračný poplatok:                   5 EUR                                                                                                                           (noví členovia a tí, ktorí neuhradili členské v SHS JAMES v roku 2017)                                               

___________________________________________________________________________

Členské poplatky je možné uhradiť na bankový účet:

 • číslo bank. účtu v tvare IBAN obdržíš po zaslaní správy na igi.marks[zavinac]gmail.com
 • správa pre adresáta:    meno priezvisko – NIČ INÉ !!!
 • ak chceš mať istotu, tak pošli Igimu mail s potvrdením o platbe

 

Členské poplatky sa budú uzatvárať do 15.2.2018.

 • druhý termín je do 15.3.2018
 • v ďalších mesiacoch vždy k poslednému dňu v mesiaci (30.4., 31.5., 30.6. atď.)
 • a následne sa budú vybavovať „JAMES preukazy“ počas cca 10 dní po termíne
 • členom SHS JAMES sa staneš až po úhrade poplatkov v SHS JAMES, nie po úhrade poplatkov na účet

__________________________________________________________________________

Prečo byť aj členom SHS JAMES? Odpovedá I. Koller, predseda SHS JAMES.

 

Môžeš vysvetliť lezcom, prečo by sa mali stať členmi SHS JAMES?


            Na túto otázku odpovedám veľmi často, takmer vždy sa to týka aj členstva v Alpenvereine, dokonca mám taký malý komentár pripravený na mailové odpovede, tak si to uľahčím a zacitujem:

„Čo sa týka členstva v SHS JAMES: dosť je napísané na webe, ale to práve podobným špekulantom nestačí. No ak sú trochu vnímaví, a nielen vypočítaví, ako čím menej zaplatiť a pritom využívať aj veci, na ktoré sa Jamesáci skladajú v členskom, tak to pochopia a asi aj do spolku vstúpia. Takže všeobecne Alpenverein nie je plnohodnotnou náhradou členstva v JAMESe. Alpenverein za nás nevybavuje výnimky s ochranou prírody, aby sa mohlo liezť na skalkách a v Tatrách, nerieši naše výnimky a návštevné poriadky, aby sme mohli čo najplnohodnotnejšie vykonávať naše aktivity, neprispieva na zaisťovanie skál a niektorých ciest a zlaňákov vo Vysokých Tatrách. Alpenverein sa nestará o vydávanie „Horolezca“, o šírenie informácií o slovenskom horolezectve, o metodiku a podporu metodických kurzov, nepodporuje výstavbu lezeckých stien na Slovensku, nestará sa o chaty v Tatrách, ani nepostavil novú Chatu pod Rysmi, nestará sa o našu reprezentáciu, ani o našu mládež, atď., atď. Aj zľavy na tatranských chatách máme teraz vďaka našim spolkom podstatne vyššie ako s preukazom Alpenvereinu.

Samozrejme s preukazom Alpenvereinu môžem všade na Slovensku liezť, pretože výnimky vybavujeme pre všetkých organizovaných horolezcov, mimochodom je to obrovská nekonečná práca a stojí aj dosť peňazí. S poistením na Slovensku tiež nemajú členovia Alpenvereinu problém, poistenie je pravdaže výhodné, lebo podmienky pre poistenie milión členov Alpenvereinu sú iné, ako pre pár tisíc Jamesákov. Takže kto rieši len túto vec, nemusí byť členom JAMESu.

Ja ale vždy zdôrazňujem jednu zásadnú vec, ktorou je princíp podobných spolkov ako je JAMES. Ten hlavný dôvod, nie sú bonusy ako zľavy na chatách, v niektorých predajniach, výhodné poistenie zásahov HZS, zľavy na kurzoch a podobne, to sú len veci navyše. Do JAMESu by sa malo vstupovať preto, že chcem byť v spoločenstve ľudí s rovnakým záujmom, že chcem prispieť k ochrane spoločných záujmov a nerátam, koľkokrát musím prespať na chate, aby sa mi členské vrátilo. Takže je to o prístupe, ako som písal už na začiatku.“

 

zdroj: http://www.aventuro.cz/rozhovor-igor-koller/