Členské HKF a SHS JAMES

            9.1.2018

Úhrada je možná len platbou na účet. Číslo účtu v tvare IBAN obdržíš e-mailom. Všetko sa hradí na jeden účet.

___________________________________________________________________________

Výška členských príspevkov na rok 2018:

 Horolezecký oddiel HK Filozof

 • dospelí:                                   10 EUR
 • študenti:                                 5 EUR
 • starobní dôchodcovia:      5 EUR                            

 

SHS JAMES (členovia registrovaní cez kluby)

 • Deti a dôchodcovia:                        5 EUR                                                                                                                           (deti do 15 rokov, t. j. ročník 2003 a neskôr; ženy, t. j. ročník narodenia 1963 a skôr;  muži, t. j. ročník narodenia 1958 a skôr)
 • Mládež od 16 do 18 rokov:            10 EUR (ročníky 2000 až 2002)
 • Dospelí nad 18 rokov:                    25 EUR

 

 • Registračný poplatok:                   5 EUR                                                                                                                           (noví členovia a tí, ktorí neuhradili členské v SHS JAMES v roku 2017)                                               

___________________________________________________________________________

Členské poplatky je možné uhradiť na bankový účet:

 • číslo bank. účtu v tvare IBAN obdržíš po zaslaní správy
 • správa pre adresáta:    meno priezvisko

 

Členské poplatky sa budú uzatvárať do 15.2.2018.

 • druhý termín je do 15.3.2018
 • v ďalších mesiacoch vždy k poslednému dňu v mesiaci (30.4., 31.5., 30.6. atď.)
 • a následne sa budú vybavovať „JAMES preukazy“ počas cca 10 dní po termíne
 • členom SHS JAMES sa staneš až po úhrade poplatkov v SHS JAMES, nie po úhrade poplatkov na účet