Členské HKF a SHS JAMES

            31.1.2019

Úhrada je možná len platbou na účet. Číslo účtu v tvare IBAN obdržíš e-mailom.
Kontaktná osoba pre HK Filozof / Friends: clenske <zavináč> hkfirends.sk
Kontaktná osoba pre HK Filozof Bratislava: mizickom <zavináč> fphil.uniba.sk

___________________________________________________________________________

Výška členských príspevkov na rok 2019:

 Horolezecký klub Filozof / Friends

 • dospelí:                                   10 EUR
 • študenti:                                   5 EUR
 • starobní dôchodcovia:             5 EUR
 • deti do 15 rokov                       0 EUR

Horolezecký oddiel HK Filozof Bratislava

 • jednotné členské:                    5 EUR

SHS JAMES (členovia registrovaní cez kluby)

 • Deti do 15 rokov:                            5 EUR (ročník 2004 a neskôr)
 • Mládež od 16 do 18 rokov:            10 EUR (ročníky 2001 až 2003)
 • Dôchodcovia:                                10 EUR (ženy(ročník narodenia 1963 a skôr) a muži  (ročník narodenia 1958 a skôr)
 • Dospelí nad 18 rokov:                    25 EUR
 • Registračný poplatok:                      5 EUR                                                                                                                          

___________________________________________________________________________

Členské poplatky je možné uhradiť na bankový účet:

 • číslo bank. účtu v tvare IBAN obdržíš po zaslaní správy
 • správa pre adresáta:    “clenske” meno a priezvisko

Členské poplatky sa budú uzatvárať do 15.2.2019.

 • druhý termín je do 15.3.2019
 • v ďalších mesiacoch vždy k poslednému dňu v mesiaci (30.4., 31.5., 30.6. atď.)
 • a následne sa budú vybavovať „JAMES preukazy“ počas cca 10 dní po termíne
 • členom SHS JAMES sa staneš až po úhrade poplatkov v SHS JAMES, nie po úhrade poplatkov na účet