HKF fotí a aj zbiera ocenenia :)

16. December 2016 at 7:58

Napriek lezeckému medziobdobiu sa v HKF stretávame aj naďalej. Či už na umelej stene, alebo v decembri vyženieme nováčikov na skalu a mudrujeme o štandoch. Taktiež sa snažíme žiť aj spoločensky a kultúrne :)

Keďže v HKF je nielen veľa šikovných lezcov, ale to ľuďom aj “fotí”, nahovoril som viacerých, nech sa zúčastnia príjemnej akcie s dlhou tradíciou a to:

Najlepšia športová fotografia roka 2016. 15. ročník súťaže pre amatérov fotografov, milovníkov športu a prírody.”, ktorá sa konala v sobotu 10.12.2016 v karloveskej lodenici.

Akciu organizuje už dlhé roky  Ďuro Pucher z GLK. Túto akciu považujem skôr za spoločenskú udalosť, kde sa stretnú vodáci, horolezci, skialpinisti, turisti a iní “-isti”, ktorí sa síce nemusia až tak poznať, ale vždy si nájdu spoločnú tému na rozhovor a zábavu :) A že tá zábava po oficiálnej časti bola vynikajúca, o tom svedčia aj fotky v prílohe.

Členovia HKF nielen prišli vypiť nejaké to víno a pivo, ale nebáli sa aj priniesť fotografie do súťaže. A čo sa nestalo? Žali sme úspechy :)

  • Jakub (Leto) –  6. miesto (kat. voda), 8. miesto (kat. skala), 6. miesto (kat. príroda)
  • Drgi – 3. miesto (kat. skala)
  • Igi – 3. miesto (kat. príroda), 7. miesto (kat. skala)

Súťaže sa zúčastnili aj naši bývalí členovia, ktorí sa k HKF stále nesmelo hlásia. A to:

  • Dušan Trochta (DeTe) – o. i. 1. miesto (kat. šport na súši a vo vzduchu)
  • Mišo Kohn – 6. miesto (kat. skala) a ďalšie si nepamätám :)

Všetko máte v prílohe, aj fotky ostatných našich členov, ktorí priniesli fotky do súťaže.

Aktívna účasť z HKF: Leto, Drgi, Igi, Rozbuch, Kalafi, Mima

Pasívna účasť HKF: Haike, Ľubka K., Jarka O., Majo B., Tomáš H., Kalafiho Katka a i.

Tuším boli v lodenici aj tanečky, niektorí z nás však ušli na “afterku” do Caféčka po “Vertigo open”. A veruže aj tam bolo dobre a veselo.

Viacerí z nás príjemný spoločensko-kultúrny víkend zakončili v Divadle Aréna, kam nás Rozbuch pozval na Pražský filmový orchester. Týmto ho oficiálne vyhlasujem za kultúrneho atašé v HKF :)

text: igi

foto: členovia HKF

foto z lodenice: Peter Hargaš

Článok na jamesáckej stránke: TU

Článok od Vlada Bibela s oficiálnymi výsledkami a výhernými fotkami: TU