Interview s Badilom alebo jazykový kurz za jazdy

19. January 2016 at 9:52

Článok bol v novembri 2019 so súhlasom autora presunutý na: http://coloursofclimbing.sk/2016/01/19/interview-s-badilom-alebo-jazykovy-kurz-za-jazdy/