Maškov kút na Širokú vežu alebo Igi & Kado

27. June 2016 at 11:06

Článok bol v decembri 2019 so súhlasom autora presunutý na: http://coloursofclimbing.sk/2016/06/21/maskov-kut-na-siroku-vezu-alebo-igi-kado/

IM