Metodický deň – Traja jazdci

13. April 2015 at 8:36

V nedeľu 12. apríla sa konal metodický deň na témy: nácvik pádov,dynamické istenie, zlaňovanie, zakladanie vlastného istenia, technika lezenia.

Nácvik pádov dopadol pre každého frekventanta bez ujmy na zdraví. Pri uvoľňujúcom 3 metrovom prelete, z každého opadlo napätie. Počas pádu frekventanta bolo názorne predvedené ako pomáha hrudný úväz správne stabilizovať polohu pri rotačnom pohybe ťažiska, spôsobeného silou lana zabudnutého za nohou.

IMG_20150412_114713

 

IMG_20150412_114735

 

IMG_20150412_114739

 

Dynamické istenie ako základ mäkkého dopadu, je základom pre istenie na horách pri voľnom lezení, kedy chceme dosiahnuť aby lano absorbovalo väčšinu pádovej energie a nezaťažovalo postupové istenie. V situáciach kedy je istič ľahší ako prvolezec (istíme zo zeme), nie je potrebné dávať veľký preklz lana. Váha prvolezca nás vyzdvihne hore, kde dôsledok je stlmenie pádu. Dôležité je, aby istič stál kolmo na stenu vo vzdialenosti takej, kedy je schopný zdvihnúť nohy predseba a tým eliminovať prípadný náraz tela o skalu. Pri situácii kedy je váha ističa väčšia ako prvolezca(istenie zo zeme), je potrebné dosiahnuť preklz lana, alebo v momente zachytenia pádu zvýšiť horizontálnu polohu ťažiska. Pri istení na priamo (cez štand) je potrebné dynamické istenie pomocou preklzu lana, keďže teritórium ističa je mikroskopické z pohľadu plošnej výmery istenia zo zeme.

IMG_20150412_105107

Pri nácviku zlaňovania boli frekventanti poučení o nebezpečnosti tejto činnosti (pri ktorej dochádza k nemalému počtu smrteľných zranení k pomeru iných spôsobov úhynu horolezeckého druhu v horách). Kladený dôraz inštruktorov na bezpečnosť bol značný. Oproti predošlým nácvikom boli ukázané praktické grify. Nakufrovanie lana do kabelky a jeho následné postupné vyberanie vo vertikálnom zostupe zamedzuje ne príjemnostiam ako je zaseknuté lano v skalných útvaroch, kríkoch a iných porastov, prípadne uvolnenie skál, ktoré môžu spôsobovať ujmy na zdraví nižšie umiestneným osobám vyskytujúcich sa v trajektórii zlaňovania.

IMG_20150412_130047

V rámci trénovania techniky lezenia, sa (ne)vyliezli cesty klasifikácie od III do VI+ (UIAA). Štýlmi OS, TR, AB, AF

 IMG_20150412_144649

Poďakovanie patrí inštruktorom: Petre Škrovánkovej, Andrejovi Rozborilovi, Viki Verébovej, klubu HKF a všetkým účastníkom kurzu, ktorí ukázali nevídanú odvahu a bez váhania sa hádzali do temných hlbín.

Ohlasy:

Viki Verébová (ročník 2014):

Z mojho pohľadu sa výcvik vydaril na 1. Každý si skočil, zlanil, niekto aj dvakrát, nikto sa nedochrámal a niekto si aj vytiahol nejakú tu cestičku. Ako nováčikovia ste všetci šikovní, nebojácni a zábavní. Niektorí si ale ešte musia lepšie nacvičiť uzly, naväzovanie sa, no väčšina to dokáže už bez problémov. Teším sa na ďalšie spolocné výjazdy :).

Peter Kalafut (nováčik)

Výcvik sa odohrával v krásnom prostredí.I keď pre niekoho hrozivý pohľad na kalamitou postihnutý les. U mňa to len umocňovalo pocit sily prírody, ktorá to čo stáročia buduje, vie v okamžiku zničiť a dať tak priestor niečomu novému. Upevnil som si vedomosti z predošlých výcvikov a nadobudol nové poznatky. Inštruktori sú starí horskí vlci, ktorím treba naslúchať. Máme sa ešte čo učiť….

Erika Urdovičová (nováčik)

Na metodickom dni panovala veľmi príjemná atmosféra. Na troch jazdcoch sa okrem nás stretla aj skupina adeptov usilujúcich sa o úspešné absolvovanie skúšky kurzu vysokohorskej turistiky a tak sme si mohli porovnať, kto sa lepšie zlaňuje a ešte pri tom aj lepšie vyzerá. Po mojom skromnom hodnotení vyhrávajú horolezci z HK Filozof;) Vďaka inštruktorke Petre a dobrovoľníkom Rozbuchovi a Viky, že nám odovzdali časť svojich skúsenosti a všetkým za prijemne strávený deň.

Margáreta (nováčik)

Na praktickom výcviku vládla priateľská atmosféra, inštruktori nám boli podporou a trpezlivo nám všetko vysvetľovali. Už som si oveľa istejšia v zlaňovaní a aj to nacvičovanie pádov bolo super Ďakujem a teším sa na ďalší výcvik.

Autor: PK

Všetky fotky nájdete na:

https://ds.jacks.sk/photo

meno: hkf
heslo: hkfilozof

autori fotiek:Rozbuchovci