Nové občianske združenie HK Filozof – ešte raz a zrozumiteľne

31. January 2019 at 19:38

Milí kluboví kamaráti.

O potrebe a dôvodoch vzniku nového občianskeho združenia, pod ktorým bude naďalej fungovať náš klub, sme už písali v predchádzajúcom článku. Keďže v tom však mnohí z vás stále nemajú jasno a kopia sa otázky a dohady, rozhodli sme sa venovať tejto téme ešte raz.

Na začiatok si vysvetlíme, akú organizačnú štruktúru má Filozof, ktorý všetci poznáme. Filozof je horolezecký oddiel Horolezeckého klubu Filozof Bratislava. Tento klub okrem nás zastrešuje mnoho ďalších oddielov (napríklad basketbal, tanec atď.). Aktuálny stav vznikol kedysi dávno na Filozofickej fakulte UK a nech to znie akokoľvek čudne, kolos s označením „horolezecký klub“ má pod sebou rôzne športy. Pri takom množstve oddielov zoskupených pod jedným klubom to znamená náročnú byrokraciu a komplikované prerozdelenie financií. Preto bolo pre nás veľa krát náročné riešiť vyúčtovanie klubových akcií, dve percentá z daní a podobne. Praktickejšia cesta je začať fungovať pod novým občianskym združením, ktoré túto byrokraciu značne zjednoduší.

Ďalšia vec je zmena pomerov priamo v našom horolezeckom oddiely. Pôvodne bol náš Filozof zameraný hlavne na výcvik študentov, na ktorý nám prispievala Slovenská asociácia univerzitného športu (SAUŠ). Dnes už máme v kurze a rovnako aj v oddiely väčší podiel „neštudentov“, a teda zameranie oddielu už nie je primárne na vysokoškolský šport. Nie sme teda ďalej viazaní na spoluprácu so SAUŠ, ale ostatné oddiely túto spoluprácu naďalej potrebujú. Preto je pre nás jednoduchšie presunúť aktivity klubu nesúvisiace s akademickým športom pod nové OZ, ktoré nás odbremení od komplikovanej a pre nás už dnes nepotrebnej byrokracie.

To sú hlavné dôvody, pre ktoré sme sa rozhodli založiť nové OZ Horolezecký klub Filozof. Nejde o žiadne odčlenenie sa, ani vytvorenie nového klubu, je to len čisto organizačná a papierová zmena. Jediný rozdiel je iné IČO na papieri ?. Horolezecký klub Filozof sú naďalej tí istí ľudia, tie isté akcie, ten istý výcvik. Veríme však, že v omnoho efektívnejšom vydaní a s väčšími možnosťami získavania a využitia financií.

Chceme však upozorniť, že o študentov so záujmom o lezenie sa bude naďalej starať pôvodné občianske združenie na čele s Markom Mižičkom, ktorý pre nich tiež organizuje kurz. Tieto dva subjekty sú však naďalej spojené jednou myšlienkou Filozofu, kamarátskymi väzbami a aj úzkou spoluprácou pri výcviku. To znamená, že všetky akcie aj výcviky sú otvorené pre všetkých. Nové OZ v podstate reprezentuje neakademickú časť Filozofu. Preto je aj jeho názov skoro identický.

Takže na záver stručne a jasne. Každý člen Filozofu má tri možnosti.

  1. Prihlásiť sa do nového OZ, ktoré bude zastrešovať všetky pôvodné aktivity ako Budíček, Zlaňák, Kaľamárka, Tatry, výcvik atď.
  2. Ostať v pôvodnom OZ, ktoré sa bude venovať primárne akademickému športu
  3. Nepokračovať v členstve vôbec (ale to by bola fakt škoda!)

V priebehu februára dostane každý člen HKF mail s informáciami ohľadne členského s údajmi oboch OZ a rozhodnutie je samozrejme na každom z vás.

Ak máte ešte akékoľvek otázky ohľadne Filozofu, kontaktujte mailom Mareka (elvis@elvis.sk), Rozbucha (rozbuch@gmail.com), Moniku (moni.paulikova@gmail.com) alebo Marka (marko.mizicko@hotmail.com). Všetko radi vysvetlíme a doplníme.

Hore zdar!

Marek Paulík