O klube

Sme Horolezecký klub Filozof Bratislava, jeden z najstarších a najväčších horolezeckých klubov v Bratislave. A sme na to aj patrične hrdí .

Náš klub vznikol na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, odtiaľ teda názov Filozof.

Aktuálne HKF Bratislava združuje niečo vyše 100 lezcov rôznych výkonnostných kategórií, ale aj priaznivcov lezeckého športu, či tak celkovo horských ľudí.

Každý rok organizujeme ročný kurz pre začínajúcich lezcov. A pravidelne sa stretávame na klubových akciách na Hrádku, Kaľamárke, Sitne či vo Vysokých Tatrách. Na jar otvárame sezónu na akcii Pajštúnsky Budíček a na jeseň ju zatvoríme Posledným zlanením.

A chodíme na pivo. (Skoro) každý pondelok do Lúčnice a v lete do Malého Ríma. Máme túto super stránku, kam pridávame články z akcií aj menších lezeckých či turistických výjazdov našich členov. A fungujeme aj na facebooku.

História HK Filozof Bratislava

Klub vznikol 20. 4. 1978 a prvým predsedom klubu bol Lubor Maláček, trénerom Ivan Bražina a inštruktormi Milan Mižičko a Milan Mereš. Medzi významných členov klubu patrili: Pavel a Ondrej Pochylý, Ján Ďurana, Ivan Kluvánek, Peter Mižičko, Marián Marek, Evka Böhmová a Juraj Kardhordó. Nositeľmi zlatého odznaku JAMES sú z členov klubu Kazimír Linek a Milan Mižičko. Čerstvým nositeľom strieborného odznaku JAMES sa stal nedávno náš mladý inštruktor Martin Rak.

Klub vznikol vo vysokoškolskom prostredí Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Bratislava a dodnes si udržal charakter akademického športového klubu, ale neuzatvára sa ani pre ostatnými záujemcami o výcvik alebo zdokonalenie v horolezectve. Na začiatku horolezci pôsobili vo vtedajšej TJ Slávii Filozof, ale pretože nemali z rôznych dôvodov možnosť pre ďalší rozvoj a naskytla sa príležitosť vytvoriť priestor pre zlepšenie práce, osamostatnili sa ku dňu 9.1.1990. Pôvodne mal klub slúžiť iba pre horolezcov, ale keď sa ukázalo, že aj ďalšie športové oddiely nemajú možnosť sa realizovať podľa svojich predstáv, poskytli horolezci v rámci svojho klubu priestor pre každého záujemcu, a tak môžeme konštatovať reálnu existenciu ďalších oddielov na študentskej báze. Jedná sa o oddiely: horolezecký, basketbalový, bedmintonový, volejbalový, turistický, ZRTV a horského bicyklovania. Zamestnanci FF UK si založili svoj oddiel, ktorý je otvorený pre všetky pohybové aktivity zamestnancov všetkých pracovísk fakulty.

O dobrom mene nášho klubu na pôde Filozofickej fakulty UK svedčí aj fakt, že medzi našich členov rátame v súčasnosti dekana fakulty Doc. PhDr. Ladislava Kiczka, tajomníka fakulty JUDr. Pavla Horvátha, vedúcu KTV Mgr. Máriu Mališovú, tajomníka úradu mesta Zlín Ing. Zdeněka Mikela CSc. a ďalších.

Klub pri budovaní svojho zamerania v horolezectve spolupracoval s ďalšími osobnosťami, ktoré neboli našimi členmi ale výbornými priateľmi a poradcami ako napríklad Igor Koller, bývalý sekretár SHS JAMES, Ivan Dieška a v neposlednej rade, bývalý riaditeľ Horolezeckej školy SHS JAMES Marián Šajnoha s pomocou ktorého, sa nám podarilo dobudovať metodiku výcviku horolezcov od začiatočníka až po vyzretého športovca. S touto činnosťou sme začali v roku 1987 a dnešnú podobu pripravili v roku 1992, kedy sme dokončili metodickú radu materiálov výchovy.

V súčasnosti sú okrem iných členmi nášho klubu: Martin Heuger, Marek Caltík, Katka Fickuliaková, Martina Poláčková, Denisa Šulcová, Martin Medviď, Jana Florková, Ivan Brutenič, Ivo Spiller, Oto Bajana, Ján Horváth, Peter Kajan, Jožo Krištín, Vlado Linek, Juraj Cigán a Igor Cerovský. Zo skialpinistov je to Rudo Kapusta a Rišo Doležal.