Quo vadis HKF? Status quo? Hodená rukavica, kto ju zdvihne?

11. April 2018 at 19:45

Ahojte súčasní, bývalí, aj potencionálni členovia HKF,

nechám na vás, ako zoberiete tento článok, či ako otvorený list, alebo ako výkrik do tmy. Nastal ten správny čas odovzdať štafetu iným, ktorí ďalej potiahnu tú “káru” so značkou HKF, určia víziu čo ďalej s klubom, spravia nejakú reorganizáciu a pod.

Moje plány sú postupne v priebehu nasledujúcich mesiacov stiahnuť sa z “organizačných pozícií v rámci HKF”, zrealizovať “letné Tatry” a už si len liezť a skialpovať pre radosť. Čas ukáže, či to bude jav dočasný alebo trvalý…

A tak raz za rok, ak bude aj naďalej jestvovať a fungovať HKF (v nejakej podobe, čítaj ďalej), vymyslieť nejakú akciu pre lezcov v HKF…

Je tu viacero možností, čo ďalej s HKF, buď:

 1. vykašľať sa na to;
 2. zachovať súčasný stav a čakať, čo sa bude diať + čakať, že sa objaví pán SA TO a pán SAMO;
 3. alebo niekto to chytí do rúk, obklopí sa pár šikovnými ľuďmi a určí kam má HKF smerovať a pod.

To už je ale na niekom z vás, členov HKF.

Isto je v klube veľa šikovných ľudí, ale nie takých, ktorí sa síce ponúknu, že radi pomôžu, ale takí, ktorí nebudú čakať na oslovenie a pokyny ostatných. Proste ľudia iniciatívni, ľudia lezúci (áno, klub by mal riadiť niekto kto lezie, nemusí liezť vysoké čísla, ale lezie aspoň raz do týždňa a nielen na umelej stene) a ľudia, ktorí majú čas sa venovať pomerne veľkému kolosu so značkou “Lezci z HKF“. Človek, ktorí dokáže spájať lezcov a ľudí vo svojom okolí, obetovať čas a chce sa tomu venovať nie rok, ale pár rokov, aby následne odovzdal pomyslenú štafetu niekomu ďalšiemu.

A prečo kolos? Posledné roky majú horolezci v HKF cca 120 platiacich duší.

Na nasledujúcich riadkoch skúsim zanalyzovať, ako momentálne HKF funguje a na čo všetko by sa malo myslieť do budúcnosti. Možno to mnohí z vás nevedia a HKF sa vám spája len s výberom členského, nováčikovským kurzom a jesenným gulášom na Kaľamárke. Mne už len zostáva dúfať a veriť, že sa niekto nájde, kto zvolá nejaké stretnutie (členskú schôdzu – oficiálnu al. neoficiálnu), stretne sa s Mižom (pri všetko úcte k Mižovi, má už svoj vek, má svoje vnúčatá a chalupu, HKF už nie je jeho priorita, ale stále je oficiálne hlavou HKF on), Markom a spol. a následne podnikne patričné kroky…

Ale to už musí spraviť niekto iný… Nemala by to byť  jedna osoba (ale môže), ale cca 4-5 ľudia, ktorí by si orientačne vymedzili, čo kto bude robiť a ako to bude fungovať.

HKF – organizácia:

HKF je občianske združenie a v podstate funguje ako telovýchovná jednota, ktorá zastrešuje viacero športov združených do oddielov. Takže popri Horolezeckom oddiele, v rámci HKF fungujú napr. basketbalisti, tanečníci, volejbalisti atď.

Títo všetci majú jeden účet, jedno IČO, jednu právnu a daňovú subjektivitu… A s tým súvisí z môjho pohľadu najviac problémov a starostí. Peniaze, ktoré prichádzajú na účet, treba prácne (a interne rozdeľovať) medzi spomínané oddiely. A jedno, či sú to peniaze z členského alebo z 2% (preto je dôležité odovzdať vždy k 2% potvrdenie, aby sa vedelo, či to patrí horolezcom, basketbalistom alebo…). Tieto veci má na starosti Mižo ako predseda celého HKF a za horolezcov je síce on oficiálne predsedom Horolezck. oddielu, ale podklady mu pripravujem ja. A väčšinu operácií riešim cez svoj účet (a následne posielam na klubový účet alebo odovzdávam cash Mižovi), čo je nemysliteľné, nepraktické, neudržateľné…

Čo s tým? Treba zvážiť:

 • či zostať v rámci tejto štruktúry
 • alebo vytvoriť nové občianske združenie (samozrejme hlásiace sa k značke a tradícii HKF, bol by to čisto formálny krok).

Treba zvážiť v tomto ohľadu aj aktuálny Zákon o športe, ktorý z laického pohľadu vyššie opísané “telovýchovné jednoty” nepozná a v praxi neumožňuje. Možno sme to mali už spraviť skôr, samozrejme je to na debatu a diskusiu a mali by o tom rozhodnúť členovia. Isto by sa veľa vecí najmä ohľadom financií zjednodušilo.

Smerovanie HKF (horolezeckého oddielu):

V minulosti bol vlajkovou loďou HKF – kurz. Kurz SKALNÉHO lezenia s prípravou na Tatry a viacdĺžky. V posledných rokoch v snahe udržať členov v klube aj po kurze, sme sa snažili rozbehnúť akcie pre všetkých, aby si človek povedal, že sa mu oplatí zostať v klube aj kvôli niečomu inému, ako kvôli kamošom a pivu v Lúčnici.

Akú teda dať tvár HKF? Osobne si myslím, že by to nemal byť len socializačný, príp. nováčikovský aspekt. Ale jednoznačne aj ŠPORTOVÝ. Aby sa nestalo, že zo Zimného zrazu v Tatrách sa stane stretnutie turistov, príp. sa HKF nestal klubom lezcov lezúcich len a prevažne na umelej stene… Nie, nechcem, aby všetci liezli 8-čky, 9-tky na skalách a všetci liezli v Tatrách, ale úprimne, aké percento ľudí lezie z HKF aktívne na skalách a v Tatrách? Kto bol cez Veľkú noc v Tatrách alebo na skalkách? Aspoň 1-2 dni? A s tým samozrejme súvisiaca prezentácia navonok.

Akcie, financie, spôsob rozdeľovania financií, vyúčtovanie akcií:

V podstate budem len pokračovať. Čo s peniazmi, ktoré HKF získa (členské, sponzorské, 2%, dary…)? V posledných rokoch bol príjem cca 1.000 – 1.300€ ročne, podľa toho, či sme “riešili” 2% alebo nie.

Kurz sa financuje sám, nastavil som ho tak, aby nevytváral stratu a nepotreboval klubovú dotáciu ako kedysi. Dokonca sa v rámci kurzu podarí vždy ešte nejakých pár desiatok eur ušetriť, doplniť materiál pre nováčikov a odmeniť aspoň symbolicky náklady inštruktorov.

Web stojí ročne cca 50€, plus sú samozrejme nejaké výdavky s účtom a ak sa žiadajú 2%, tak aj poplatok 100€ za žiadosť.

Čo s tými peniazmi?

 • Rozdeliť to dajme tomu na nejaké 4 väčšie akcie?
 • Podporovať mladých? Študentov? Alebo deti?
 • Oceňovať nejakú extra lezecké výkony?
 • Alebo vymyslieť nejaké tuti fruti extra akciu a šetriť na ňu 2-3 roky?
 • Nechať to v spomínanej socializačnej rovine?
 • O aké akcie je záujem? Lezecké? Turistické? Skitouringové? Skialpinistické? Tatry? Alpy? Dolomity? SK? Zahraničné skalky?

Každý má právo niečo navrhnúť. vymyslieť, odkomunikovať a zrealizovať až po záverečné vyúčtovanie akcie…

Všetky peniaze, ktoré prídu do klubu sa musia v rámci účtovníctva vyúčtovať. Veľmi jednoducho, treba:

 • bloček/faktúru/príjmový pokladničný doklad,
 • ďalej spraviť vyúčtovanie nákladov (údaje o zúčastnených, podpisy atď.),
 • ďalej napísať a priložiť správu a podujatí,
 • a následne to doriešiť s Mižom (príp. človekom, ktorý bude mať na starosti účtovníctvo).
  • a buď si zobrať zálohu na akciu (ale poznáme sa, dostaneme peniaze a na papierovanie kašleme),
  • alebo akciu “zatiahnuť” (zaplatiť) zo svojho (a potom čakať na peniaze z klubu),
  • alebo z peňazí, ktoré po akcii vyúčtujeme vyplatíme zúčastnených členov.

Hold, niekto to robiť musí :) O. z. más svoje pravidlá, účtovníctvo, legislatívu…

A ten kto si vymyslí a zoberie pod palec nejakú akciu bude robiť okolo nej marketing v rámci FB, webu, mailov, pripomienok atď. Je taká doba, ak sa ľuďom nepripomínaš, tak neprídu…

A úplne ideálne je mať z akcie nejakú peknú spomienku vo forme článku na webe, minimálne v podobe fotoreportu.

PS: v roku 2018 je v pláne čiastočne prispieť na zimnú Zámku, Hrádok a Kaľamárku. Kto sa napr. podujme zorganizovať na konci augusta (al. zač. septembra) ozajstný horolezecký zraz HKF na Popradskom? Peniaze sa nájdu… (termín, objednávka chaty, marketing okolo akcie, koordinácia a prihlasovanie ľudí, vyúčtovanie, článok z akcie…)

 

Kurz skalného lezenia (príp. na to naväzujúce sústredenie v Tatrách):

Spomínaná vlajková loď HKF s čerešničkou na torte v podobe letných Tatier :) Unikátna akcia, ktorú v takejto podobe a za také peniaze na SK nikto nerobí.

Už minulý rok stál kurz veľa energie. Tento rok už kurz nie je v mojej réžii, ale chytila sa ho organizačne Monika. Ale sám vidím z mailovej komunikácie, že nie sú ľudia, ktorí by chodili robiť po víkendoch výcvik. Všetci viete, že lezenie nemôže byť len o prednáškach a o umelej stene. A na výcvik nemôžu chodiť 2 inštruktori al. starší členovia. Ak to máme robiť oficiálne, sám som zvedavý ako bude vyzerať v tejto súvislosti (inštruktori) Zákon o športe v praxi. A pri všetkej úcte k Monike, stále som presvedčený o tom, že kurz by mal organizovať človek, ktorý aktívne lezie. Monika si zaslúži pochvalu, samozrejme vždy je čo vytknúť a každý má svoj štýl práce a riadenia, ale práve ona má veľkú zásluhu na tom, že kurz pokračuje ďalej.

Kurz môže mať rôznu podobu, v posledných rokoch sme mu dali nejakú štruktúru, tvár, kvalitu, to ale neznamená, že musí mať navždy takúto podobu.

Nemusí byť každý hneď inštruktor (veď často vypomáhajú starší členovia, exnováčikovia), ale možno by stále za zamyslenie zrealizovať myšlienku “patrónstva” (tútorstva). Daný patrón/tútor (starší člen) by sa zaviazal, že napr. týchto a týchto 2 nováčikov vezme raz na umelú stenu a raz na skalku. Veď skontrolovať naviazanie sa, prilbu, istenie a pod. zvládne snáď každý, kto lezie… A trúfa si. Samozrejme toto musí niekto koordinovať, aby v tom bol prehľad a dalo sa z toho vychádzať.

Nováčikov môže každý z vás brať na skaly, 90% členov je na FB, stačí tam dať status… Kedysi to tak fungovalo (na bývalom fóre na lezec.info).

V podstate veľmi jednoducho – pokračovať s kurzami alebo nie? A úprimne si povedať a priznať si, čo všetko to obnáša a či chce niekto do toho investovať čas a energiu.

Nováčikovský materiál – áno, máme k dispozícii momentálne celkom pekný arzenál materiálu na nováčikovský výcvik. Ten tiež musí mať svojho pána a miesto na uskladnenie. A niekoho kto bude mať o tom prehľad, cca 2-3x do roka spraví inventúru a vizuálnu revíziu.

 

Web, FB:

www.hkfilozof.sk, dieťa najmä Peťa Bukového, ktoré posledné mesiace viac, či menej vychovávate aj viacerí z vás. Úprimne asi uznáte, že v poslednej dobe málo. Články sa tam objavujú pomenej, skôr ide o informácie o plánovaných akciách a prispievajú až na pár výnimiek staré známe tváre…

Môžete si povedať, že veď je Facebook, ale uznáte, že na FB sa veci rýchlo menia a ranný status je večer v prepadlisku dejín a praveku. Webová stránka klubu je zároveň kronikou klubu, google celkom dobre odkazuje na naše články a zároveň si myslím, že klub by sa mal vedieť prezentovať aj navonok.

Ale nikto nechce písať. Každý má kvantum výhovoriek. Alebo nikto nelezie? Neskialpuje? Nechodí na výlety? Prečo ľudí musím doslova prosiť, aby niečo napísali? Ako píšem, posledné roky máme cca 120 platiacich členov ročne. Všetci sú až na pár výnimiek introverti? Alebo musí prísť Kalafut z Nemecka, aby niečo napísal…

Takže otázke znie, čo s webom?

 • Chcete hkfilozof.sk zachovať alebo nie?

Náklady sú cca 50€ ročne. Ale. Web treba nielen priniesť na svet, ale ho aj treba pri živote udržiavať, kŕmiť ho informáciami a článkami.

Na základe uvedeného vyhlasujem VÝBEROVÉ KONANIE na moderátora, administrátora, koordinátora, organizátora, proste redaktora webovej stránky hkfilozof.sk :)

Náplňou by bolo:

 • sledovať kto kde bol – osobne, z počutia, z FB…
 • oslovovať dotyčných a dohodnúť s nimi článok, fotoreport, žáner a zameranie si vyberá ľubovoľne autor článku – opisný článok,  glosa, úvaha, esej, fotoreport – to je jedno, spomeň si na Kalafutov lezecký článok, ktorého podstatou bolo stavanie kurína pre sliepky so svojim otcom :) Alebo to bola voliéra? :)
 • odsledovať si s potenciálnymi autormi článkov termíny, áno, aj to je veľký problém, niekto sa aj sľúbi, že niečo napíše, ale zabudne na to, treba sa pripomínať… (každý z členov má ale možnosť pridávať články sám)
 • čiastočná jazyková a gramatická korektúra, príp. štylistická – ber to ako výzvu, slovenčina je krásny jazyk a veľa vecí sa môžeš naučiť :)
 • často ľudia, ktorí píšu články, zabúdajú na také drobnosti ako:
  • názov/nadpis článku,
  • titulnú fotku,
  • popisky k fotkám,
  • spôsob umiestnenia fotiek,
  • autora textu a fotiek,
  • zmenšenie fotiek na max. 1 MB,
 • návrhy na štruktúru stránky, smerovanie stránky, dopĺňanie akcií a pod.,
 • predpokladá sa záujem naučiť sa pracovať s Worldpress-om (základy sú fakt easy),
 • ….

 

Členské:

120 ľudí je dosť. Veľa vecí sa v dnešnej dobe rieši elektronicky. Až na pár výnimiek. Ako píšem vyššie, treba doriešiť záležitosti s prístupom na účet, resp. s účtom.

Čo to všetko obnáša?

 • komunikácia s členmi ohľadom členského do HFK a do SHS JAMES,
 • zrozumiteľné a jasné informácie ohľadom spôsobu výberu členského, výšky členského a termínov,
 • evidencia platieb, vedenie databázy členov HKF a príprava podkladov pre SHS JAMES,
 • komunikácia so SHS JAMES ohľadom preukazov,
 • odovzdanie preukazov.

Predpokladá to človeka zodpovedného a takého, ktorý si vie vytvoriť nejaký systém :)

 

2% (3%)

Fyzické aj právnické osoby môžu poukázať 2% (3%) zo svojich zaplatených daní z príjmov v prospech organizácií neziskového sektora. Tam spadajú aj občianske združenia. Má to svoje pravidlá, poplatky, svoje termíny, treba to vyúčtovať a pod.

 • treba okolo toho spraviť halooo,
 • bombardovať ľudí,
 • vytvoriť predvyplnené tlačivá,
 • byť nápomocný a ochotný zodpovedať otázky potenciálnym darcom,
 • celkovo poznať daný zákon.

Veľmi jednoducho – hľadá sa človek do pozície koordinátora 2% (3%).

PS: posledné roky nebolo možné darovať 2% HKF z dôvodu, že predseda párkrát zabudol podať žiadosť, potom zabudol vyúčtovať 2% a pod. Ale ako píšem, potrebuje to pána :) Ale keď HKF žiadalo 2%, tak z toho mali horolezci naposledy cez 300€ (treba ale rátať so 100€ poplatkom za žiadosť).

 

Zákon o športe

V súvislosti s aktuálnym Zákonom o športe by bolo zase potrebné sa na tento zákon pozrieť, čo z toho vyplýva pre klub ako HKF, najmä v súvislosti s terajšou štruktúrou HKF.

Spomínaný zákon trochu komplikuje situáciu s novými inštruktormi (nová vzdelávacia štruktúra), na druhej strane dáva nové možnosti ohľadom sponzorstva. Atď.

 

Bratislavská oblastná rada, účasť na VZ SHS JAMES:

HKF funguje v rámci SHS JAMES. Z toho vyplývajú aj nejaké povinnosti, minimálne účasť 1x ročne na VValnom zhromaždení SHS JAMES v Žiline, ako delegát v rámci Bratislavskej oblastnej rady.

A niekto by tam chodiť mal…

 

Ako vidíte. Je toho pomerne dosť, čo treba v rámci klubu riešiť, na čo treba myslieť. Alebo netreba, ale potom nemá význam riešiť” nejaký klub. Iniciatíve sa medze nekladú…

HKF združuje ozaj veľkú bandu podivných indivíduí, osobností, ale najmä skvelých ľudí. V HKF vznikli mnohé priateľstvá, manželstvá, HKF-kids. Spájajú sa vám s Mižom a ostatnými mnohé príhody, zážitky na celý život….

Je na vás, kam HKF posuniete…

Text: Igi M. (11. apríl 2018)

______________

Ako som písal v úvode, organizačné aktivity v rámci HKF behom pár mesiacov utlmím na minimum. Chcel by som ale v roku 2019 zorganizovať VEĽKÚ ZAHR. AKCIU. Nápadov mám celkovo na mraky :) V zálohe mám hneď z fleku 2-3 akcie. Jednu charitatívnu, jednu vytrvalostnú a jednu spomínanú veľkú :) S Marekom sa nám za posledné 2-3 roky podarilo ušetriť nejaké peniaze, otázne je, akú akciu a hlavne kde vymyslieť, aby sa jej nezúčastnilo málo ľudí, ale aspoň 10 :) Vaše tipy???

_______________

DODATOK – Igi M. (12. apríl 2018, 20:11):

Dnešok priniesol veľa reakcií rôzneho charakteru na uvedený článok. Osobne, chatom, telefonicky… Každý názor si vážim a dáva mi spätnú väzbu. Akcia vyvolala reakciu a som pripravený znášať následky, ktoré zo situácie a prezentácie môjho názoru vyvstali.
Nechcel som nikoho uraziť, ani znevážiť, v HKF sa posledné roky urobilo kus roboty, hlavne vašou priamou, či nepriamou zásluhou. Vážim si každého, kto spravil hocičo na úkor svojho voľného času, príp. času, ktorý by mohol stráviť zo svojou rodinou. Mohol by som menovať, tých ľudí bolo za posledné roky dosť. Či už to súviselo s kurzom, akciami, debatami o rôznych veciach, ktoré klubový život prináša. Či už je to zavolanie nováčika starším členom na Múrik alebo na skalu, alebo zorganizovanie víkendovej akcie.
Mám úprimnú radosť z toho, že kurz pokračuje ďalej. Taktiež rešpektujem dôvody ľudí, ktorí momentálne z nejakého dôvodu nelezú, alebo lezú pomenej. Verím, že sa opäť k lezeniu v nejakej forme vrátia, lebo lezenie je super.
Možno to v článku nebolo dostatočne uvedené, tak využívam takúto možnosť uvedené veci zdôrazniť.
Vôbec nebolo mojim zámerom pochovať HKF, skôr naštartovať ľudí k tomu, aby sa ozvali a spolupodielali sa na živote v HKF, prezentovali akú majú predstavu o HKF, čo by v tom HKF chceli, nechceli a ako by dokázali organizačne pomôcť a zapojiť sa. Aby to ozaj nestálo vo veľkej miere na pár ľuďoch.
Klub bol, je a verím, že ešte dlhé roky tu v takej, alebo onakej podobe existovať bude… Klub nie je o mne, ani o 3-4 ľuďoch, ale o všetkých členoch, ktorí si z klubu niečo zoberú, ale mali by mu aj dať.