Rendezvous vo Veľkej studenej doline

4. November 2015 at 16:46

Článok bol v novembri 2019 so súhlasom autora presunutý na: http://coloursofclimbing.sk/2015/11/11/rendezvous-vo-velkej-studenej-doline/