Súťaž o LANO – Hrádok, v počte vylezených ciest

8. November 2018 at 7:17

S Ú Ť A Ž o lano v počte vylezených ciest na Hrádku

Možno niekto potrebuje trochu podpichnúť, možno nie, ale v podstate je človek súťaživý tvor :) A zároveň možno trochu skúsiť podporiť lezenie. Týmto pozývam každého člena HKF do dlhodobej, rok trvajúcej súťaže a do lezeckej oblasti Hrádok pod Vtáčnikom, kto sa však súťaže zúčastniť nechce, nevadí, verím, že na Hrádku si zalezie dobre aj tak.

KDE:

 • lezecká oblasť Hrádok pod Vtáčnikom, lezenie viacdĺžkových ciest, ktoré končia na vrchu Hrádku;

DOBA TRVANIA:

 • 8.11.2018 – 7.11.2019

KTO SA MÔŽE ZÚČASTNIŤ:

 • členovia HK Filozof Bratislava so zaplateným členským v roku 2018 a 2019, v danom roku, nie spätne (je úplne jedno, či v pôvodnom o. z., al. novom o. z.);
 • nováčikovia Kurzu skalného lezenia HKF 2018/19, ktorí uhradia členské v roku 2019;
 • každý kto vylezie v danom období minimálne 5 viacdĺžkových ciest na Hrádku pod Vtáčnikom (končia na vrchole Hrádku);
 • účastník súťaže a záujemca o výhru zašle do 14.11.2019 na igi.marks[zavinac]gmail.com zoznam ciest s podrobnosťami a fotodokumentáciou – viď nižšie.

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE:

 • súťaž jednotlivcov (ale ako súčasť 2-3 členného lezeckého družstva) v lezení viacdĺžkových ciest;
 • o víťazovi rozhoduje počet ciest, KTO MÁ VIAC, VYHRÁVA;
 • do súťaže sa započítavajú iba cesty, ktoré ani jeden člen lezeckého družstva neliezol pred dátumom 8.11.2018 – zámer je, aby ste sa púšťali do ciest, ktoré ste ešte neliezli. Ak však cestu počas trvania súťaže nepreleziete na TEAM OS nevadí, možno ju preleziete o pár týždňov neskôr na TEAM RP a do zoznamu prelezených ciest si ju uviesť môžete;
 • nerozlišuje sa, či bude cesta vylezená s použitím fixných istení alebo “po vlastnom”;
 • v prípade rovnakého počtu ciest u viacerých súťažiacich, bude rozhodovať:
  • 1. najťažšie prelezená cesta;
  • 2. štýl prelezu;
  • 3. žreb;
 • neuznávajú sa prelezy, ktoré budú zrealizované počas prípadného konanie “jarného HKF nováčikovského Hrádku” – týka sa všetkých, nielen nováčikov. Zámer je, aby ste na Hrádok chodili aj neorganizovane.;
 • v prípade prelezu musí ísť o tímový voľný prelez:
  • buď TEAM OS alebo TEAM RP;
  • kontinuálny voľný prelez v jednom kuse (príklad: ak spadneš alebo odsadneš napr. v druhej dĺžke a chceš, aby ti cesta bola uznaná, musíš opäť nastúpiť pekne od začiatku celej cesty, t. j. do prvej dĺžky);
  • každý z lezeckého družstva sa musí ocitnúť v danej viacdĺžkovej ceste na tzv. “prvom konci lana”, aj “druhom konci lana”;
 • každý účastník súťaže si je vedomý svojich lezeckých zručností, spôsobilostí a schopností a je si vedomý rizík, subjektívneho a objektívneho nebezpečenstva a možných následkov, ktoré v sebe lezenie ukrýva;
 • v prípade nejasností výkladu pravidiel, alebo tu neuvedených pravidiel, je potrebné kontaktovať mailom organizátora. Konečné slovo a právo rozhodnúť v prípade nejasností, má organizátor súťaže :) Organizátor má právo súťaž kedykoľvek zrušiť, alebo v prípade zásadných nejasností, doplniť a zmeniť pravidlá;

HLAVNÁ VÝHRA:

 • 40m lano od Singingrock – vhodné najmä na lezenie na umelých stenách;

 • výhra bude odovzdaná po ukončení a vyhodnotení súťaže, najneskôr však do Vianoc 2019;
 • ak má niekto záujem akýmkoľvek hodnotným spôsobom zatraktívniť výhru, pokojne nech sa ozve organizátorovi :);

ZOZNAM CIEST:

 • zaslať do 14.11.2019 na nižšie uvedenú mailovú adresu;
 • bude obsahovať:
  • zoznam vylezených viacdĺžkových ciest na Hrádku;
  • dátum tímového voľného prelezu;
  • názov cesty, obťažnosť (podľa dostupných sprievodcov + subjektívnu obťažnosť);
  • meno spolulezca/-ov;
  • štýl prelezu;
  • kto liezol, ktorú dĺžku na prvom, resp. druhom, konci lana;
  • formát word alebo excel alebo pdf;
  • a priloží zopár fotografií z prelezov ciest, príp. “vrcholoviek” s krátkym popisom;

ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE:

 • Igi Marks
 • igi.marks[zavinac]gmail.com

VIAC INFO o HRÁDKU, vrátane infa o sprievodcoch, napr. tu:

Nech vám to lezie!

PS: verím, že pravidlá sú zrozumiteľné, všetci rozumiete lezeckému slangu/terminológii a nie je nutné sa obrátiť na žiadneho notára alebo právnika;

PS1: teším sa na vaše úspešné prelezy :)

Copyright © Igi M. (text), 8.11.2018
© foto: archív Igi M.
© coloursofclimbing
#coloursofclimbing