Systém pre spúšťanie druholezca, samoblokovacia funkcia istiacich pomôcok – možné riziká a návrh riešenia

6. May 2016 at 7:37

Napriek tomu, že my horolezci sme tvrdohlaví a zväčša trváme na svojej pravde, po neuveriteľných hádkach a ostrých slovách v zápale debaty, dokážeme sa dohodnúť. Mnohí z vás boli svedkami toho, ako sa inštruktori a skúsení lezci  medzi sebou hádali, nadávali si, nemali na vzniknutú situáciu a problém jednotný názor a potom sme sa bez problémov vedeli tešiť a radovať z vyriešeného problému, príp. krásneho prelezu ťažkej cesty.

Metodika nie je čiernobiela. Vyvíja sa. Čo platilo včera, nemusí platiť dnes. Lezec by mal ovládať veľa vecí automaticky, zároveň by mal vedieť improvizovať a hlavne pri každej činnosti rozmýšľať. Tak ako k lezeniu patria radosť a úspechy, tak k nemu žiaľ patria chyby a nehody. Môžeme však povedať, že napr. v porovnaní s horolezcami predchádzajúcich generácií, máme dnes v horách a na skalách niekoľkonásobne väčšiu šancu na prežite. Dá sa to doložiť sústavnou klesajúcou tendenciou úrazov a nehôd.

Až následky konkrétnych nehôd umožňujú dostatočne rozoznať mieru nebezpečenstva, je potrebné dané veci analyzovať, debatovať o nich, písať o nich a vyvolať diskusiu, aby ľudia tento krásny koníček a šport, nebrali na ľahkú váhu.

Po nehode na skalách sa automaticky objaví otázka: Ako sa to mohlo stať?. Poučky a definície môžu pripomínať školu a nudnú teóriu. Ale poučka a definícia v podstate výstižne a stručne vyjadruje praktické skúsenosti.

Získavanie vlastných skúseností je  v horolezectve spravidla veľmi dlhý a často aj bolestivý proces.

Mohli by sme parafrázovať: “Múdry horolezec sa učí na cudzích chybách, menej múdry horolezec na vlastných.

V nasledujúcom texte sa budem venovať istiacim pomôckam typu “reverso“, ktoré pracujú na princípe rôznych variácií “kýblika”. Kto lezie viacdĺžkové cesty, pozná ich výhody. Medzi najrozšírenejšie v našich končinách patrí: Black Diamond ATC GUIDE, Petzl Reverso, Singingrock Shuttle, Rock Empire Guard atď. Väčšina výrobcov lezeckého materiálu má svoj vlastný výrobok, ale princíp je u všetkých rovnaký.

atc_guide

Black Diamond ATC Guide

reverso

Petzl Reverso

Shuttle

Singingrock Shuttle

RE_guard_II

Rock Empire Guard II

 

Sú to istiace prostriedky, ktoré majú viacero funkcií:

  1. slúžia na istenie prvolezca;
  2. na istenie druholezca;
  3. na zlaňovanie;
  4. a výrobcovia ich odporúčajú aj na spúšťanie druholezca.

A práve pri tejto poslednej funkcii sa chcem zastaviť.

Predstavte si, doberáte na istiacom stanovisku druholezca, ktorý nevie preliezť ťažké miesto v lezeckej dĺžke alebo sa mu jednoducho šmykne, dostane sa napr. v previsnutom úseku ďalej od skaly a potrebujete ho spustiť nižšie, aby to mohol skúsiť preliezť znovu, príp. si privodí zranenie. 

istenie-druholezca – kópia

Doberanie druholezca na štande, jednoduché lano

Čo robíte vy? Je viacero možností ako postupovať:

  1. buď druholezec vyprúsikuje po lane smerom hore a dané miesto prekoná. Otázne je, či to zvládne napr. nováčik, resp. lezec začiatočník a či by aj prúsikovanie malo byť súčasťou napr. základného skalkárskeho kurzu. Samozrejme treba k tomu patričný materiál. A skúsení lezci! Ako ste na tom s prúsikovaním po lane smerom hore vy?
  2. alebo si na istiacom stanovisku zriadim kladku a pomocou protiváhy (ako napr. pri Straussovi) druholezcovi pomôžem dané miesto prekonať. Tu je zase otázne, či to ovláda prvolezec na istiacom stanovisku. Ak je však v pozícii prvolezca na istiacom stanovisku inštruktor, nemal by to byť problém

V prípade ak druholezec:

  1. nevie dané ťažké miesto v lezeckej dĺžke prekonať;
  2. neovláda prúsikovanie;
  • je potrebné druholezca spustiť na zem, príp. nižší štand.

Tak a ruku na srdce, čo robí drvivá väčšina z nás?

Prezrel som nejaké webové stránky výrobcov lezeckého materiálu, weby zaoberajúce sa metodikou a pod. Zameral som sa na oficálne webové stránky firiem Black Diamond, Petzl, Rock Empire, Singingrock, Hudy blog, Horolezeckámetodika.cz… Poznám situáciu na skalách, viem, čo robia v takom prípade lezci. A priznávam, že nebyť nešťastnej udalosti na našej klubovej akcii, tejto problematike by som sa nevenoval a článok nenapísal.

Zmyslom a cieľom tohto článku je osveta, vyvolanie diskusie, príp. zamyslenie sa u každého z nás.

Takže, druholezec odsadne do lana, istiaca pomôcka využije svoju samoblokovaciu funkciu. Väčšina ľudí na skalách pre uvoľnenie lana alebo spustenie spolulezca využije malého oka na istiacej pomôcke za účelom odblokovania samoblokovacej funkcie. Jedinou možnosťou je spraviť rotačný pohyb s istiacou pomôckou proti ťahu visiaceho druholezca tak, aby sa odstránilo pritlačenie istiaceho lana na voľný koniec lana.

Všetci výrobcovia, každá metodika, odporúča mať napriek samoblokovacej funkcii istiacej pomôcky lano stále pod kontrolou. Napriek tomu, treba upozorniť na RIZIKO, ktoré vzniká pri odblokovaní samoblokovacej funkcie! A v tomto sú výrobcovia nejednotní, nedôslední, nie všetci na možné riziko a bezpečný spôsob spúšťania druholezca upozorňujú!

U väčšiny výrobcov môžeme nájsť upozornenie takéhoto typu:

“Na istiacej pomôcke sa nachádza malé oko, do ktorého vložíme karabínu alebo pomocnú slučku, za ktorú treba           ťahať (resp. páčiť vloženú karabínu). Ak je ťah (spolulezec) príliš veľký, musíme zostrojiť kladkostroj a do pomocnej slučky si odsadnúť.”

petzl_reverzo_odblok

Odporúčanie od firmy Petzl

Ilustračný obrázok pochádza z návodu firmy Petzl, podobné odporúčanie má v návode napr. aj Singingrock, Rockempire, nájdeme ho v knihe Horolezecká abeceda (2007) a určite by sme ho našli aj v iných návodoch, od iných výrobcov.

Video z horolezeckametodika.cz:

Nie je to nesprávne, treba však povedať ALE! Pri odblokovaní samoblokovacej funkcie istiacej pomôcky sa dostávame na úroveň jednoduchej kladky a ak druholezec visí v lane, asi málokto z nás dokáže udržať v ruke takto visiaceho druholezca, resp. plynule kontrolovať jeho spúšťanie!!! Odblokovanie istiacej pomôcky pomocou karabíny alebo slučky, je veľmi vratké a citlivé, mäkký materiál štandovacej slučky, pohybujúce sa karabíny na istiacom stanovisku tomu totiž ideálne pomáhajú…. Spomínaní výrobcovia však na danú skutočnosť neupozorňujú!

ODPORÚČANIE, jedno z možných riešení:

 

ODBLOKOVANIE SI VYŽADUJE ZÁLOŽNÉ ISTENIE napr. cez polovičný lodný uzol a karabínu HMS – karabína môže byť umiestnená buď v centrálnom oku sedacieho úväzu prvolezca alebo v niektorej z karabín na štande! Urobiť všetko preto,  aby sme mali spúšťanie druholezca pod kontrolou! 

Takéto odporúčania nájdeme na renomovaných webových stránkach len u Black Diamond, príp. horolezeckametodika.cz

istenie-druholezca

odporúčanie z http://www.horolezeckametodika.cz/horolezectvi/vystroj-a-vyzbroj/jistici-pomucka-atc-guide

Inštruktážne video od Black Diamond, od cca 2:35 min. do konca. Neriešte prosím vás ako je spravený štand.

Alebo pekné inštruktážne video z horolezeckametodika.cz

Nepredvídané, neočakávané, menej vyskytujúce situácie treba riešiť s chladnou hlavou a improvizovať tak, aby na prvom mieste boli bezpečnosť spolu s fungujúcou fyzikou v praxi  :)

ZÁVER:

Pamätajte na to, že pri odblokovaní samoblokovacej funkcie istiacej pomôcky pri istení druholezca na istiacom stanovisku, môže byť spúšťanie druholezca ťažko regulovateľné a preto je lepšie a bezpečnejšie ho spúšťať cez polovičný lodný uzol!

Možno mnohí z vás na to myslíte a postupujte podobným spôsobom, ako uvádzam vyššie. Beriem to tak, že sme pomerne veľký klub – 101 platiacich členov v tomto roku – a aspoň my navzájom môžeme o takejto situácii debatovať , hľadať riešenia a možno si tento článok prečíta aj niekto iný a zamyslí sa. A možno nie.

Budem rád, ak tento článok vyvolá konštruktívnu debatu a diskusiu priamo tu pod článkom. FB je síce všade a je mocný, ale diskusiu často prekryjú iné príspevky. Taktiež nie je problém článok a problematiku aktualizovať.

Teším sa na ďalšie akcie a lezenie s vami, zároveň verím, že jediná bolesť na našich lezeckých akciách, bude bolesť hlavy :) Tá, alkoholová :)

Copyright © Igor Marks

© Igi M. (text)
© coloursofclimbing
igi.marks[zavinac]gmail.com

Konzultácie: Peťo B., Zoban

Foto: Black Diamond, Petzl, Rock Empire, Singingrock, Horolezecká metodika.cz