Popular Tags:

Metodický deň – Traja jazdci

13. April 2015 at 8:36

V nedeľu 12. apríla sa konal metodický deň na témy: nácvik pádov,dynamické istenie, zlaňovanie, zakladanie vlastného istenia, technika lezenia. Nácvik pádov dopadol pre každého frekventanta bez ujmy na zdraví. Pri uvoľňujúcom 3 metrovom prelete, z každého opadlo napätie. Počas pádu frekventanta bolo názorne predvedené ako pomáha hrudný úväz správne stabilizovať […]

Metodický deň – Medvedia skala

31. March 2015 at 5:29

Dňa 29.03.2015 sa uskutočnil celodenný metodický deň na témy: Bezpečný pohyb pod skalami a na skalách, zlaňovanie, zakladanie postupových istení, budovanie istiaceho stanoviska(štandu). V teoretickom úvode bol kladený dôraz na správne istenie prvolezca s dôrazom na predlezovú kontrolu (partners check) s použitím polovičného lodného uzla[1].     Správne vedenie lana postupovým […]

Zaťaženie štandu pri zlaňovaní pre rôzne spôsoby vedenia lana

15. October 2014 at 17:01

V tomto článku sa pozrieme na dva spôsoby vedenia lana, ktoré sa vyskytujú pri zlaňovaní zo štandu zloženého z dvoch lepených borhákov. Vypočítame sily a momemty síl ktorými sú zaťažené borháky pri obidvoch spôsoboch a porovnáme ich s normou UIAA. Dva spôsoby, ktoré budeme porovnávať, sú tieto: 1. Lano je […]