Popular Tags:

Systém pre spúšťanie druholezca, samoblokovacia funkcia istiacich pomôcok – možné riziká a návrh riešenia

6. May 2016 at 7:37

Článok bol v decembri 2019 so súhlasom autora presunutý na: http://coloursofclimbing.sk/2016/05/06/system-pre-spustanie-druholezca-samoblokovacia-funkcia-istiacich-pomocok-mozne-rizika-a-navrh-riesenia/