Základný lezecký kurz 2018/2019

4. October 2018 at 10:09

Chceš liezť, ale nevieš ako, kedy, s kým, čo k tomu potrebuješ atď? Tak presne pre teba je náš základný kurz, ktorý organizuje HK Filozof ! Prihlás sa a získaj lásku na celý život :-) A kopec zážitkov a kamarátov k tomu.

ZAČIATOK:

 • pondelok 15. 10. 2018 o 18:00
 • prístavba rektorátu UK (budova FiF UK), Múzejná ulica Bratislava
 • miestnosť ešte upresníme

DOBA TRVANIA KURZU:

 • október 2018 – máj/jún 2019

CENA KURZU:

 • Kurzovné – 120 Eur  / 100 Eur pre pre študentov, seniorov a matky na materskej (nutné zaplatiť do 30. 11. 2018)
 • Členské do HKF – 5 Eur pre študentov / 10 Eur pre neštudentov (do 28. 2. 2019)
 • Členské do SHS James – 25 Eur (do 28. 2. 2019)
 • Náklady na nákup lezeckého materiálu
 • Nepriame náklady (vstupy na stenu, cestovné, ubytovanie, strava)

KONTAKT A PRIHLÁŠKY:

Monika Paulíková – kurzhkf@gmail.com

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ: 

 • kurz je orientovaný na úplných začiatočníkov, ktorí lano v rukách nikdy nedržali
 • je vhodný aj pre tých, čo už niečo poliezli, ale chcú sa naučiť správnu metodiku a bezpečnosť
 • na tomto kurze lezieme trojky/štvorky, venujeme sa hlavne práci s materiálom, bezpečnosti atď. Každý skúsenejší záujemca sa musí prispôsobiť tempu tých najmenej skúsených.
 • kurz nie je určený na tréning a zlepšovanie osobných lezeckých čísel
 • max. 25 účastníkov

CHARAKTER A CIELE KURZU:

 • pripraviť účastníkov na samostatný bezpečný pohyb v lezeckom teréne, s perspektívou a prípravou do horolezeckého terénu
 • získať a osvojiť si aktuálnu metodiku pri práci s lezeckým materiálom na skalách
 • úplní začiatočníci, alebo nerozhodní záujemcovia o horolezectvo získajú vstupnú informáciu o tom, čo lezenie a horolezectvo je, aké sú jeho nároky z hľadiska telesného a psychického zaťaženia a čo naopak svojim pôsobením horolezectvo v oblasti telesného a duševného rozvoja osobnosti prináša
 • tempo, najmä praktického výcviku, bude prispôsobené začínajúcim adeptom lezenia
 • po absolvovaní kurzu by mal frekventant byť schopný samostatného a hlavne bezpečného pohybu na skalkách

ČO PONÚKA HOROLEZECKÝ KLUB FILOZOF:

 • tradícia, skúsenosti (viac ako 30 rokov organizácie kurzov)
 • inštruktori horolezectva a skalného lezenia, aktívni skúsení lezci
 • aktuálna metodika pri práci s lezeckým materiálom v spolupráci SHS James
 • široká lezecká komunita a kontakty
 • klubové aktivity a akcie (oficiálne aj neoficiálne)
 • čiastočné materiálové vybavenie na praktickom výcviku

ČO POTREBUJE ZÁUJEMCA:

 • prihláška do klubu (vyplníš na prvom stretnutí)
 • ochota finančne a časovo investovať do lezenia, zúčastňovať sa prednášok, metodických dní, praktického výcviku na skalách, ako aj klubových akcií
 • základná lezecká výzbroj (po zime minimálne: lezečky, sedák, karabíny, prilba, istiaca  pomôcka, slučky, expresky)

PRIEBEH KURZU:

Teoretické prednášky v trvaní cca. 60-90 minút, vždy o 18:00 na FiF UK

 • 15. 10. 2018  – Úvodné stretnutie záujemcov o kurz (všetky dôležité info o priebehu, financiách atď.)
 • 22. 10. 2018 – Všeobecný úvod do horolezectva
 • 5. 11. 2018    –  Pravidlá individuálneho lezenia, klasifikácia ciest,  stupne obťažnosti
 • 19. 11. 2018  – Materiál 1. (úväzy, prilba, lezečky, karabíny, istítka)
 • 3. 12. 2018   – Lano (stavba, narábanie, druhy, starostlivosť, repky, slučky…)
 • 18. 2. 2019   – Materiál 2. (deštrukčné a nedeštrukčné zaisťovacie prostriedky)
 • 4. 3. 2019     –  Štandy
 • 18. 3. 2019   – Dynamické istenie, zostupovanie a zlaňovanie v teréne
 • 1. 4. 2019     – Zdravotníctvo a lekárnička
 • 15. 4. 2019    – Meteorológia
 • 29. 4. 2019  – Mentálna príprava a taktika v lezení
 • máj – jún 2019 – teoretická a praktická skúška

Praktické výjazdy (presný dátum záleží na aktuálnom počasí)

Október / november 2018

1x lezenie na „múriku“ pri PKO pod dozorom inštruktora (nácvik lezeckého pohybu, chyty, stupy, ťažisko…)

1 -2x lezenie na umelej steny (základy pohybu na umelých stenách a bezpečné istenie)

1-2x lezenie v okolí Bratislavy (víkendový deň)

 Január 2018

2x metodický deň v telocvični na internátoch v Mlynskej doline (naväzovanie sa, uzly, práca s lanom, zlaňovanie)

Marec / apríl / máj 2019

2-3x lezenie v okolí Bratislavy (víkendový deň) – nácvik pádov, vedenie lana v postupovom istení, zlaňovanie, opakovanie

1x celovíkendové lezenie na strednom Slovensku (Hrádok, Sekaniny, Machnatô, Kaľamárka)

1x metodický deň v telocvični na internátoch v Mlynskej doline (nácvik záchranky)

UKONČENIE KURZU:

 • máj 2019 – teoretická skúška (vedomosti z teoretických prednášok)
 • máj / jún 2018 – praktická skúška

OBSAH PRAKTICKEJ SKÚŠKY (podľa metodiky na kurze):        

 1. správne „naviazanie sa“ na kombinovaný lezecký úväz
 2. správne nastavenie si prilby, sedacieho a hrudného úväzu
 3. „skufrovanie“ lana („panenka“ a „na chrbát“)
 4. vyliezť na prvom konci cestu obťažnosti cca „IV-V“ (UIAA)
 5. istenie druholezca zo štandu (pomocou istiacej pomôcky s autoblokantom)
 6. istenie prvolezca zo zeme (cez HMS a polovičný lodný uzol) alebo cez inú istiacu pomôcku – určí inštruktor)
 7. zlanenie s prúsikom
 8. základné uzly (4-5)

METODICKÍ PRACOVNÍCI (garanti prednášok a praktického výcviku):

 • Marek Paulík, Igor Marks, Peter Bukový, Peter Kalafut, Peter Jaško, Andrej Rozboril, Milan Mižičko, Marko Mižičko, Peter Kelečín, Petra Brožáková a starší členovia HKF

______________________________________________________________________

Na všetky ostatné otázky a nejasnosti ohľadne organizácie, či priebehu kurzu odpovieme na úvodnej prednáške.

Informáciu tu uvedené majú len orientačný a informačný charakter. Plán kurzu môže výrazne ovplyvniť napr. nepriaznivé počasie.